Cara Cepat Mahir Editing

Cara Cepat Mahir Editing (Jurus Cepat Menjadi Master Editor) Kiat Singkat Jadi Manajer Bahasa Buku Dan Mesia Massa

Availability: Habis persediaan


Cara Cepat Mahir Editing (Jurus Cepat Menjadi Master Editor) Kiat Singkat Jadi Manajer Bahasa Buku Dan Mesia Massa

Posisi penyunting bahasa (editor) sangat vital di dunia perbukuan dan media massa. Tanpa penyunting, buku atau koran ibarat batu yang belum dipahat, tidak bermakna dan belum mempunyai nilai jual yang tinggi. Begitu pun dengan buku dan koran, sebelum ditelaah dan di edit oleh penyunting naskah, buku dan koran hanyalah naskah yang belum mempunyai nilai apa-apa dan tidak memiliki harga jual tinggi di masyarakat.

Nah, hadirnya Buku Cara Cepat Mahir Editing ini menjadi oase bagi Anda yang ingin menjadi penyunting naskah buku dan media massa. Di dalamnya dipaparkan secara jelas dan rinci mengenai dunia penyuntingan, mulai dari sejarah awal penyuntingan, managemen bahasa, pedoman penulisan buku dan media massa, teknik penyuntingan, wajah penyuntingan, hingga praktek penyuntingan. Bersiaplah untuk menjadi penyunting bahasa dalam waktu singkat!

Buku karangan Harlis Kurniawan ini membahas : • Teknik penyuntingan • Penyuntingan dan EYD standar buku • Penyuntingan dan EYD standar media massa • Manajemen bahasa • Perwajahan penyuntingan • Praktek penyuntingan • Kisah pengalaman penulis.

( Mahir Editing )