Buku Pintar Asbabun Nuzul : Mengerti Peristiwa Dan Pesan Moral Dibalik Ayat-Ayat Suci Al-Quran Kesaksian Sejarah dan Pesan Moral Al-Quran Generasi abad ini adalah generasi Al-Quran. Kecintaan kepada Al-Quran terkadang mencapai tingkat ekstrem, ketika sebagian orang menganggap Al-Quran saja sudah cukup. Mereka menolak sunnah, yang dipandang selain tidak autentik juga membingungkan. Sebagian lagi dengan bebas menafsirkan Al-Quran tanpa bantuan ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak jarang mereka menghasilkan penafsiran yang aneh-aneh, dan akhirnya menafikan tafsir-tafsir yang lain. Sebagian lagi mengusulkan penafsiran kontekstual. Kita harus memahami ayat dengan melihat latar belakang historisnya. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami ayat-ayat itu. Hampir semua orang setuju dengan cara ini, tetapi mereka kekurangan sumber rujukan. Buku Pintar Asbabun Nuzul ini ditulis untuk mengisi kekurangan itu: mengungkap peristiwa-peristiwa di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran (asbâb al-nuzûl) dan menyarikan pesan moralnya yang terus relevan dengan keadaan umat Islam sekarang. Diperkaya dengan indeks ayat dan disusun secara tematik, buku ini memudahkan Anda mencari dan menikmati asbabun nuzul sesuai dengan topik yang Anda butuhkan. Selamat menjelajahi keagungan kalam Ilahi, selamat menyerap inspirasi untuk hidup di bawah naungan Kitab Suci.

Buku Pintar Asbabun Nuzul

Availability: Habis persediaan


Buku Pintar Asbabun Nuzul : Mengerti Peristiwa Dan Pesan Moral Dibalik Ayat-Ayat Suci Al-Quran

Kesaksian Sejarah dan Pesan Moral Al-Quran

Generasi abad ini adalah generasi Al-Quran. Kecintaan kepada Al-Quran terkadang mencapai tingkat ekstrem, ketika sebagian orang menganggap Al-Quran saja sudah cukup. Mereka menolak sunnah, yang dipandang selain tidak autentik juga membingungkan. Sebagian lagi dengan bebas menafsirkan Al-Quran tanpa bantuan ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak jarang mereka menghasilkan penafsiran yang aneh-aneh, dan akhirnya menafikan tafsir-tafsir yang lain. Sebagian lagi mengusulkan penafsiran kontekstual. Kita harus memahami ayat dengan melihat latar belakang historisnya. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami ayat-ayat itu. Hampir semua orang setuju dengan cara ini, tetapi mereka kekurangan sumber rujukan.

Buku Pintar Asbabun Nuzul ini ditulis untuk mengisi kekurangan itu: mengungkap peristiwa-peristiwa di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran (asbâb al-nuzûl) dan menyarikan pesan moralnya yang terus relevan dengan keadaan umat Islam sekarang.

Diperkaya dengan indeks ayat dan disusun secara tematik, buku ini memudahkan Anda mencari dan menikmati asbabun nuzul sesuai dengan topik yang Anda butuhkan. Selamat menjelajahi keagungan kalam Ilahi, selamat menyerap inspirasi untuk hidup di bawah naungan Kitab Suci.


Informasi Tambahan

ISBN:

9789790242890

Ukuran:

13 x 20,5 cm (410 gram)

Halaman:

384

Penulis:

Muhammad Chirzin

Penerbit:

Serambi Ilmu Semesta (Penerbit Zaman)

Produk Deskripsi

Buku Pintar Asbabun Nuzul : Mengerti Peristiwa Dan Pesan Moral Dibalik Ayat-Ayat Suci Al-Quran

Kesaksian Sejarah dan Pesan Moral Al-Quran

Generasi abad ini adalah generasi Al-Quran. Kecintaan kepada Al-Quran terkadang mencapai tingkat ekstrem, ketika sebagian orang menganggap Al-Quran saja sudah cukup. Mereka menolak sunnah, yang dipandang selain tidak autentik juga membingungkan. Sebagian lagi dengan bebas menafsirkan Al-Quran tanpa bantuan ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak jarang mereka menghasilkan penafsiran yang aneh-aneh, dan akhirnya menafikan tafsir-tafsir yang lain. Sebagian lagi mengusulkan penafsiran kontekstual. Kita harus memahami ayat dengan melihat latar belakang historisnya. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami ayat-ayat itu. Hampir semua orang setuju dengan cara ini, tetapi mereka kekurangan sumber rujukan.

Buku Pintar Asbabun Nuzul ini ditulis untuk mengisi kekurangan itu: mengungkap peristiwa-peristiwa di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran (asbâb al-nuzûl) dan menyarikan pesan moralnya yang terus relevan dengan keadaan umat Islam sekarang.

Diperkaya dengan indeks ayat dan disusun secara tematik, buku ini memudahkan Anda mencari dan menikmati asbabun nuzul sesuai dengan topik yang Anda butuhkan. Selamat menjelajahi keagungan kalam Ilahi, selamat menyerap inspirasi untuk hidup di bawah naungan Kitab Suci.

*     *     *     *

Daftar isi Buku Pintar Asbabun Nuzul

Kesaksian Sejarah Al-Quran: Sekadar Pengantar tentang Asbabun Nuzul
• Macam-Macam Redaksi Asbabun Nuzul dan Maknanya
• Berbilangnya Asbabun Nuzul Suatu Ayat
• Me¬nga¬pa Perlu Mempelajari Asbabun Nuzul

Nabi Muhammad saw.
• Wahai Yang Berselimut!
• Jangan Gerakkan Lidahmu!
• Jangan Kaulupa
• Serulah Kerabatmu
• Allah Akan Melindungimu
• Yakinilah, Pertolongan Allah Sungguh Dekat
• Menundukkan Para Penguasa Bumi
• Nabi saw. Menyeru Para Rahib dan Pendeta
• Rasulullah saw. Menyeru Kaum Yahudi
• Nabi saw. Mendamaikan Suku Aus dan Khazraj
• Memohon Ampunan bagi Orang Musyrik
• Kau Bukanlah yang Memberi Hidayah
• Nabi Muhammad saw. Menegur Abu al-Yasar
• Cinta Nabi saw. kepada Kota Makkah
• Pernikahan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy
• Nabi saw. Dituduh Menikahi Bekas Istri Anaknya
• Rasulullah saw. Tidak Boleh Menikah Lagi dan Tidak Boleh Men¬ce¬rai¬kan Istri-Istrinya
• Jin Mendengarkan Nabi saw. Membaca Al-Quran
• Rasulullah saw. Bermimpi Memasuki Makkah
• Rasulullah saw. Memasuki Makkah dengan Kemenangan
• Rasulullah saw. Ditinggal Pergi Ketika Berkhutbah
• Rasulullah saw. Hendak Memintakan Ampunan bagi Orang Munafik
• Jangan Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah
• Rasulullah saw. Merengut dan Membuang Muka
• Bersabarlah

Sahabat Nabi
• Nasib Sahabat dan Kerabat Salman al-Farisi
• Muaz ibn Jabal Bertanya tentang Taurat
• Ali ibn Abi Thalib Pernah Menyangsikan Siksa Kubur
• Ibn Mas‘ud Bertanya tentang Dosa Paling Besar
• Ibn Mas‘ud Menyaksikan Bulan Terbelah
• Anas ibn al-Nadhr Janji Ikut Berperang
• Bahkan Malaikat Pun Malu kepada Usman ibn Affan
• Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Membunuh Ayahnya dalam Perang Badar
• Abu Bakar Memerdekakan Tujuh Orang Budak
• Jangan Jadikan Musuhmu Sebagai Pelindung
• Jangan Jadikan Yahudi Sebagai Sahabat
• Se¬orang Budak Lebih Baik daripada Musyrik
• Pezina Hanya Layak untuk Pezina atau Musyrik
• Para Penghuni Serambi Masjid (Ashhabu Shuffah)
• Infakkanlah Yang Terbaik

Kaum Mukmin
• Jangan Mengharamkan Apa yang Dihalalkan oleh Allah
• Larangan Mencaci
• Jangan Takut Kelaparan
• Jangan Percayai Kabar dari Orang Fasik
• Jangan Menggunjing
• Orang yang Paling Mulia Adalah yang Paling Bertakwa
• Baiat di Bawah Pohon
• Istri dan Anak yang Merintangi Jihad
• Beribadahlah Sesuai dengan Kemampuanmu
• Arahkan Wajahmu ke Masjidil Haram
• Mukmin Dilarang Minum Khamar
• Shafa dan Marwa Adalah Syiar Allah
• Cinta Sahabat Anshar kepada Sahabat Muhajirin
• Kecelakaan bagi yang Curang
• Jangan Saling Menyombongkan Diri

Kaum Kafir
• Aktivitas Quraisy pada Musim Dingin dan Musim Panas
• Kaum Quraisy yang Selalu Mengikuti Hawa Nafsu
• Kaum Quraisy Menuduh Nabi Gila
• Orang Arab Mengingkari Kerasulan Muhammad saw.
• Musyrik Makkah Menuduh Nabi Belajar dari Orang Asing
• Orang Jahiliah Membaluri Ka‘bah dengan Darah Kurban
• Orang Kafir Makkah Mengejek Nabi saw.
• Orang Musyrik Menyembah Berhala untuk Mendekatkan kepada Allah
• Kaum Musyrik Mengejek Kaum Muslim karena Miskin
• Untukmu Agamamu, untukku Agamaku
• Orang Makkah Menawarkan Kekayaan kepada Nabi saw.
• Orang Musyrik Mengancam Nabi saw.
• Kaum Musyrik Makkah Menekan Kaum Muslim
• Kaum Quraisy Berembuk untuk Membunuh Nabi saw.
• Kafir Quraisy Hendak Menyergap Rasulullah saw.
• Kaum Kafir Quraisy Menghalangi Rasulullah saw. Datang ke Makkah
• Kaum Quraisy Menantang Azab Allah
• Orang Quraisy Khawatir Diusir dari Negeri Mereka
• Kaum Musyrik Mengejek Kaum Mukmin karena Romawi Dikalahkan Persia
• Me¬nga¬pa Al-Qur¬an Berbahasa Arab?
• Orang Arab Mengaku Berhak Menerima Wahyu
• Kaum Quraisy Meminta Jaminan Keselamatan dari Neraka
• Kaum Kafir Berkata, Jibril Meninggalkan Rasulullah saw.
• Kaum Musyrik Makkah Minta Penjelasan tentang Sifat-Sifat Tuhan
• Orang Kafir Makkah Menghalangi Manusia dari Jalan Allah
• Tokoh Quraisy Terbunuh dalam Perang Badar
• Abu Suf¬yan Membiayai Perang Melawan Mukmin
• Se¬orang Quraisy Membeli Biduanita untuk Menyesatkan Manusia
• Abu Lahab Mencela Nabi saw. di Bukit Shafa
• Abu Jahal Tidak Melihat Rasulullah saw. di Dekatnya
• Abu Jahal Merintangi Rasulullah saw. Beribadah di Masjid
• Abu Jahal Hendak Menginjak Tengkuk Rasulullah saw.
• Al-Nadhr ibn al-Harits Menantang Allah Agar Menurunkan Hujan Batu
• Arbad ibn Qais Disambar Petir
• Ubay ibn Khalaf Sering Mengejek Rasulullah saw.
• Al-Walid ibn Mughirah Mendustakan Rasulullah saw.
• Ubay ibn Khalaf Mengingkari Kebangkitan dari Kubur
• Se¬orang Perempuan Tawaf Tanpa Pakaian

Kaum Munafik
• Kepalsuan Kaum Munafik
• Orang Munafik Keras Kepala
• Masjid Kaum Munafik
• Kaum Munafik Mempertontonkan Shalat
• Kaum Munafik Madinah Mendustakan Janji Rasulullah saw.
• Kaum Munafik Berkumpul Mengelilingi Rasulullah saw.
• Orang Munafik Berbisik-bisik di Hadapan Kaum Muslim
• Dua Orang Munafik Menghindari Rasulullah saw.
• Jangan Mengangkat Munafik Sebagai Pemimpin
• Al-Akhnas ibn Syariq Menyebarkan Permusuhan
• Musailamah al-Kadzdzab Sang Nabi Palsu
• Jangan Menyalati Kaum Munafik

Kaum Yahudi
• Kaum Yahudi Bersaksi Bahwa Jibril Musuh Mereka
• Kaum Yahudi Madinah Inginkan Nabi saw. Berkiblat ke Masjidil Aqsa
• Kaum Yahudi Diseru Nabi Muhammad saw. Masuk Islam
• Kaum Yahudi Menolak Seruan Nabi saw.
• Pemuka Yahudi Melarang Umatnya Memercayai Islam
• Kaum Yahudi Mengingkari Kerasulan Muhammad saw.
• Kaum Yahudi Berusaha Mencelakakan Rasulullah saw.
• Pemuka Yahudi Mengubah Taurat
• Kaum Yahudi Mengubah Hukum-Hukum Allah
• Kaum Yahudi Menafikan Kemenangan Kaum Muslim
• Yahudi Madinah Berusaha Memikat Orang Anshar
• Kaum Yahudi Bertengkar tentang Nabi Ibrahim a.s.
• Kaum Yahudi Mengaburkan Antara Iman dan Kekufuran
• Kaum Yahudi Mengaku Muslim Tetapi Menolak Berhaji
• Sebagian Yahudi Beriman kepada Rasulullah saw.
• Sepuluh Orang Yahudi Beriman kepada Rasulullah saw.
• Kaum Yahudi Mengaku Sebagai Anak Kesayangan Allah
• Kaum Yahudi Meminta Nabi saw. Mendatangkan Alwah
• Orang Yahudi Bertanya tentang Ruh
• Kaum Yahudi Bertanya tentang Penjaga Neraka
• Orang Yahudi Mengaku Dikaruniai Ilmu
• Orang Yahudi Mengubah Salam Menjadi “al-samu ‘alaykum”
• Kaum Yahudi Tidak Boleh Diangkat Sebagai Pemimpin
• Yahudi Bani Nadhir Diusir dari Madinah
• Fanhash Mengatakan bahwa Allah Fakir
• Al-Nabasy ibn Qais Mengatakan bahwa Allah Pelit
• Pemuka Yahudi, Rifa‘ah ibn Zaid, Berusaha Menyesatkan Muslim
• Allah Swt. Membantah Angan-Angan Yahudi

Kaum Nasrani
• Kaum Nasrani Diseru kepada Islam
• Orang Nasrani Berbantahan di Hadapan Nabi saw.
• Nasrani Naj¬ran Mengharap Nabi saw. Shalat Menghadap Kiblat Mereka
• Kaum Nasrani Naj¬ran Mempersoalkan Nabi Isa a.s.
• Pendeta Naj¬ran Bertanya tentang Ayah Nabi Isa a.s.
• Allah Swt. Membantah Angan-Angan Nasrani
• Jangan Jadikan Nasrani Sebagai Pemimpin
• Raja Najasyi Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya

Kaum Wanita
• Se¬orang Wanita Bertanya Me¬nga¬pa Al-Qur¬an Tidak Menyebut-nyebut Perempuan
• Wanita Muslimah Cemburu terhadap Mukmin
• Ummu Sa‘d Memaksa Anaknya Kufur
• Berita Bohong Mengenai Aisyah r.a.
• Istri-Istri Nabi Menuntut Nafkah
• Perintah Mengenakan Jilbab
• Wanita Bermain di Kebun Asma binti Murtsid Tanpa Berkain Panjang
• Zainab Menolak Lamaran Rasulullah saw. untuk Zaid
• Khaulah binti Tsa‘labah Mengadukan Suaminya
• Asma binti Abu Bakar Berbuat Baik kepada Wanita Kafir
• Wanita yang Datang ke Madinah Diuji Keimanannya
• Sa‘idah al-Asadiyyah Mengepang Rambutnya dan Mengurainya Kembali
• Istri dan Anak Perempuan Memiliki Hak Waris

Perang
• Allah Mempergilirkan Menang dan Kalah
• Allah Menolong Kaum Beriman
• Kafir Quraisy Dikalahkan dalam Perang Badar
• Allah Mendatangkan Malaikat untuk Membantu Kaum Beriman
• Allah Mengirimkan Angin Topan dalam Perang Ahzab
• Kaum Muslim Enggan Berangkat ke Tabuk
• Kaum Mukmin Terdesak dalam Perang Hunain Karena Takabur
• Satu Mukmin Melawan Sepuluh Musuh
• Kegagalan Abu Jahal di Perang Badar
• Allah Menjanjikan Kebaikan Bagi Tawanan yang Bertobat
• Pembagian Ganimah (Pampasan Perang)

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Buku Pintar Asbabun Nuzul”

Related Products

 • Sale!
  Penguatan Pendidikan Karakter

  Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Materi Pembelajaran Untuk Guru Dan Siswa SD-MI

  Rp 154,000 Rp 138,000
 • Sale!
  Kupas Tuntas PivotChart & PivotTable Microsoft Excel

  Kupas Tuntas PivotChart Dan PivotTable Microsoft Excel

  Rp 108,000 Rp 97,000
 • Sale!
  From Zero To Owner

  From Zero To Owner : Cara Terbaik Memulai Usaha Dari Nol

  Rp 82,000 Rp 74,000
 • Wow Salah Gaul - Selalu Salah dalam Bergaul Ini Fiksi Belaka, Namun Beberapa Kisah Nyata

  Wow Salah Gaul